Ontwikkelingen bewust organiseren.

De natuur leert ons dat het één noodzakelijkerwijs voor het ander komt. Het bewerken van de grond en het zaaien van zaad, komt voordat er geoogst kan worden. We mogen niet verwachten dat mensen goed met elkaar communiceren als er niet gewerkt is aan onderling vertrouwen.

Organisaties die in deze tijd hun innovatieve groei- en veranderprocessen grondig willen organiseren zijn schaars en bijzonder, is onze ervaring. Zij beschouwen veranderen als ontwikkelen en een veranderingsproces als een leerproces. Het is hun overtuiging dat een organisatie(leer)proces gestart dient te worden met een visie op leren, samenwerken en leiderschap. Teams worden samengesteld vanuit de wetenschap dat diversiteit beter scoort. De leider mag groeien in zijn rol en krijgt oog voor het grote geheel.

Met deze organisaties werken we graag samen, omdat we een visie op grondig en duurzaam organiseren, veranderen en ontwikkelen, delen.

Het is onze specialiteit om tijdens een organisatieleerproces de ‘binnenmensen’, met een voorkeur voor het gebruiken van het hoofd en het hart, ook mee naar buiten te nemen zodat hun handen actief gebruikt worden. Handen staan letterlijk voor vasthouden, voor be-grijpen. We zien dat de deelnemers actief aan de slag gaan met elkaar en met het vergroten van hun zelfbewust- en omgevingsbewustzijn.