Buiten leren

Veel mensen oefenen met buiten de kaders denken. Ingrediënten: ruimte, tijd en creativiteit. Resultaat: anders doen en denken en los te komen van wat gangbaar en bekend is. Innovatieve oplossingen en beter functionerende teams zijn het gevolg.
Leren op een buitenlocatie herbergt al deze aspecten op een natuurlijke en vertrouwde manier. Mensen ervaren buiten als inspiratiebron en als metafoor. Buiten is de plek om praktisch aan de slag te gaan waardoor oplossingen zichtbaar worden. Leren op een buitenlocatie betekent de uitdaging aangaan om in een nieuwe situatie te spelen met wat er letterlijk en figuurlijk voorhanden is en mogelijk is. Reflectie op de opgedane ervaringen verdiept het leren waardoor creatieve en verrassende leermomenten leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Thema’s die buiten vanzelfsprekend aan de orde komen zijn o.a.: (persoonlijk)leiderschap, strategie, invloed, bewust handelen, samenwerken, teambuilding, (visie)ontwikkelen, loslaten en afscheid nemen, creativiteit en het besef van tijd en ruimte.

Deelnemers leren spelenderwijs over:

  • persoonlijk leiderschap door te werken met een paard;
  • macht en invloed door het snoeien van bomen;
  • samenwerken door het maken van wilgentenen hekwerk;
  • voorwaarden voor groei en ontwikkeling door de aanleg van een tuin.

Een voorbeeld van een buitendag
Hoogheemraadschap Rijnland fuseerde met omliggende waterschappen. Als ontmoeting tussen de managementteams organiseerden wij een buitendag met als titel: ‘samenwerken aan natuurlijke verbindingen’.

In de fusiekrant schrijven ze:
Er zijn palen voor de beschoeiing geslagen: met waadlaarzen in het water en dan boven je macht met een sleg slaan. Er zijn wiepen gemaakt. Er is een kunstwerk van wilgentenen gemaakt: vier bollen (symbool voor fusiepartners) van een meter doorsnee, omgord met een “vlecht van bundels wilgentenen”, en verbonden met de aarde. Het geheel wordt straks overwoekerd door de nieuwe uitlopers van de wilgen, symbool voor de nieuwe organisatie.
We hebben geleerd dat mensen vanzelfsprekend een klus oppakken, zonder dat er iemand echt de leiding heeft. Als je met collega leidinggevenden over deze dag praat, is iedereen even enthousiast.