Duurzaamheid in de openbare ruimte

In 2010 heeft Ria Markvoort, voor de mastercourse strategisch management aan de UU (USBO), onderzoek gedaan naar de invoering van duurzaamheid bij de buitendienst van de gemeente Dalfsen. Een paar conclusies:

  • Duurzaamheid heeft altijd een context nodig. Duurzame ontwikkeling in de openbare ruimte is een begrijpbaar kader.
  • De  verbinding tussen de ecologische, sociale en economische waarden vraagt om expliciteren van keuzen die door medewerkers begrepen worden.
  • Een buitendienst moet kiezen voor een eigen duurzame koers, met een helder profiel, wat de vakmensen kunnen communiceren met de gebruikers.
  • Vakmensen hebben de ruimte nodig om zich te profileren als vakbekwame dienstverleners met kennis van én hart voor ecologische duurzaamheid.
  • Een strategische verbinding tussen de organisatorische, vakinhoudelijke en omgevingsgerichte dimensie is noodzakelijk.
  • Samenwerking tussen alle lagen van de betroken dienst maakt bottum-up strategie mogelijk.

Met al onze ervaring willen wij specialist zijn in het organiseren van duurzaamheid in de openbare ruimte. Het is onze ambitie dat de vakbekwame professionals leren samenwerken met sociale organisaties, om de maatschappelijke waarde van de openbare ruimte te vergroten.

Green Art Business als werkwijze voor duurzaamheid op bedrijventerreinen

Green Art Business is in samenwerking met Tsjerk Holtrop ontwikkeld als een experimenteel product voor (tijdelijke) lege plekken op bedrijventerreinen. Kunst, groen, lege plekken en participatie zijn de ingrediënten. Uitgangspunt is dat participerende gebruikers de verbinding maken tussen de ecologische en economische samenhang. Het gaat om ruimte ervaren, ontmoeten, verpozen, schoonheid en vergroten van de biodiversiteit. De lege plekken en tijdelijkheid zijn in onze filosofie de kansen om een samenhang te smeden tussen partijen die gebruikelijk niet met elkaar optrekken.

We willen de waarden van een bedrijventerrein, als een gedeelte van de openbare ruimte, beleefbaar maken en tegelijkertijd  meerwaarde genereren voor mens, cultuur en natuur.