Training voor vakmensen

Tijdens de binnentrainingen, veelal voor vakmensen die buiten werken, komt de nadruk te liggen op het participeren in een veranderende organisatie en op het zichtbaar maken en vergroten van de eigen professionaliteit.

Vakmensen werken veelal vanuit hun hart en met hun handen. Om invloed uit te kunnen oefenen en om de professionaliteit te vergroten is het noodzakelijk dat er ook met ‘het hoofd’, het verstand, geleerd wordt.
We oefenen, aan de hand van concrete situaties en zelf gekozen projecten, met communicatie, samenwerken, onderhandelen, meedenken, meedoen én invloed uitoefenen op een verandering in de wijze van werken.
Wij laten de vakmensen ervaren én reflecteren op ervaringen, zodat aldoende verbindingen ontstaan tussen hoofd, hart en handen.

Tijdens het leertraject zorgen we voor ontmoetingen tussen de verschillende lagen van een organisatie, om elkaar en elkaars wijze van werken beter te begrijpen. Vakmensen krijgen zo de ruimte en tijd om eigen wijsheden over groei, ontwikkelen en veranderen naar buiten te brengen.

2 1