Onderwijs

Werkend op het kruispunt van groen en mensen hebben we verschillende werelden bij elkaar gebracht. We hebben zelf geleerd hoe ingewikkeld dat is en hoe belangrijk het methodisch en strategisch handelen dan is.
Wij richten ons op de kern: ontwikkelen en organiseren. Leren over jezelf, over je vak, over mensen met wie je samenwerkt, over invloed en leiderschap én over slim organiseren en praktisch realiseren.

Dat kan op verschillende plekken en niveaus met verschillende accenten in zowel het mensgerichte als in het groene onderwijs. Steeds vaker worden we betrokken bij het ontwikkelen van totaalconcepten: verkenning van context, begeleiden van docenten bij ontwikkelen en implementeren van innovatief onderwijs. Op een AOC zijn we betrokken bij de conceptontwikkeling gericht op het samenwerken van onderwijs en bedrijfsleven op een historische locatie.
We ontwikkelen in samenwerking met het onderwijs totaalconcepten waarbij het professionaliseren van de medewerkers gekoppeld wordt aan een organisatieontwikkeling. Het valt ons op dat de ontwikkeling van medewerkers de cultuur en de structuur van de organisatie beïnvloedt. Vaak zijn dit geen gestuurde processen.

Vakmatig inhoudelijk geven we les aan volwassenen die zichzelf willen (en soms moeten) ontwikkelen.
Voor de opleiding tuintherapie geven we methodiekontwikkeling groene vaktherapeuten.
In het hoger agrarisch onderwijs verzorgen we trainingen persoonlijk leiderschap.
Samen met de AOC verzorgen we op maat gemaakte trainingen in het kader van EVC (erkenning verworven competenties) en leveren een methodische wijze van werken voor de innovatieve concepten zoals Buurderij en Landbouw en Zorg.

Voor de universiteit Wageningen waren we partner in het project De betekenis van groen rondom de stad.