Coaching

Wat betekent coachen voor u?
Een persoonlijk begeleidingstraject noemen we coaching. Woorden die in onze optiek inhoud geven aan dit algemene woord zijn: begeleiden, reflecteren, stilstaan bij de beweging, herkennen van invloed, een goed keukentafelgesprek, aandacht geven aan wat je bezighoudt en delen van kennis en ervaring (zodat het meer wordt).
Kortom: coachen gaat over het  maken van nieuwe, betekenisvolle verbindingen.

Met onze praktische, methodische en strategische ervaring in de groensector, het onderwijs, de hulpverlening en in de gemeentelijke overheid, zijn wij in staat om mensen met een diversiteit aan persoonlijke en werkgerelateerde vragen te begeleiden en wijzer te maken.
We helpen bij het ontstaan van verbindingen tussen vraag en antwoord, tussen sectoren en tussen verschillende lagen van een organisatie en tussen verlangen en realiteit.

Het hoofd van de begraafplaats heeft als doel om een betere voorman te worden en de begraafplaats intern en extern een passende plek te laten zijn in de hedendaagse ontwikkelingen in de organisatie en de branche.
Een projectmanager wil na een burn-out zijn werk anders organiseren en grip krijgen op eigen gedrag om zo gezond te werken en betekenisvol te blijven.
Een zelfstandig werkende organisatiemanager heeft behoefte aan een sparringpartner over het ontwikkelen van een nieuw concept in de zorg.

Deze mensen hebben ieder een persoonlijke vraag over het werk, de ambitie om te leren en de wens om nieuwe inzichten toe te passen.

Net als in de andere leertrajecten maken we, naast de gesprekken, ook gebruik van creatieve werkvormen en praktijkopdrachten.

In een vrijblijvend ontmoetingsgesprek wordt doel, duur en werkwijze in gezamenlijkheid bepaald.