Wat wij doen

De werkwijze van buiten leren is te gebruiken vanuit meerdere invalshoeken.

Mensgericht
 

De focus ligt op het ontdek-ken en verder ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten, waarden, emoties en drijfveren.

Voor mensen met een leer- of levensvraag.

Organisatiegericht
 

De focus ligt op de ontwikkeling van de organisatie als lerend en levendig geheel.

Voor MT’s, medewerkers, leidinggevenden en teams met organisatieonderwerpen zoals: ontwikkelen, leiderschap, samenwerken en strategie.

Omgevingsgericht
 

De focus ligt op het (samen) ontwerpen en inrichten van een passende leef- en werkomgeving.

Voor mensen in een kantooromgeving.
Voor burgers in hun woonomgeving.
Voor hulpverleningscliënten in hun leefomgeving.